Wybieramy najlepszego nauczyciela historii!

W tym roku po raz dziewiąty przyznana zostanie Nagroda im. Tadeusza Słowikowskiego, czyli wyróżnienie dla najlepszego krakowskiego nauczyciela historii ze szkół ponadgimnazjalnych. Do 20 listopada dyrekcje szkół mogą zgłaszać kandydatów. Wyboru dokona kapituła powołana przez Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego. Nazwisko laureata poznamy pod koniec roku.

Czytaj dalej Wybieramy najlepszego nauczyciela historii!

Studencki Komitet Solidarności patronem szkoły

Fot. zsz2.edu.pl

23 października Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Nowej Hucie zyskał imię Studenckiego Komitetu Solidarności oraz nowy sztandar. Niezależne myślenie, chęć odkrywania świata i obrona praw człowieka – to wartości, które w swej pracy dydaktycznej i wychowawczej chce promować nowohucka placówka.

Czytaj dalej Studencki Komitet Solidarności patronem szkoły

Muzeum Podgórza: budynek z pozwoleniem na użytkowanie

Zakończyły się zasadnicze prace remontowe zabytkowego budynku zajazdu Pod św. Benedyktem u zbiegu ulic Powstańców Wielkopolskich i Wielickiej. Zadanie realizowane jest na zlecenie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Będzie tam działać Muzeum Podgórza – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Projekt współfinansowany jest ze środków UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, szósta Oś Priorytetowa „Dziedzictwo Regionalne”, Działanie 6.1 „Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, Poddziałanie 6.1.1 „Ochrona i opieka nad zabytkami”.

Czytaj dalej Muzeum Podgórza: budynek z pozwoleniem na użytkowanie

Salon książki krakowskiej: Rozważny i romantyczny. W 200 r. śmierci Tadeusza Kościuszki

24 paździenika o godz. 18.15 zapraszamy do Pałacu Krzysztofory (sala audytoryjna Kupferhaus) na kolejne spotkanie z cyklu Salon Książki Krakowskiej, na którym zaprezentujemy Państwu katalog towarzyszący wystawie Rozważny i romantyczny. W 200 r. śmierci Tadeusza Kościuszki, którą można zwiedzić do 17 grudnia 2017 roku w Pałacu Krzysztofory, Rynek Główny 35.

Czytaj dalej Salon książki krakowskiej: Rozważny i romantyczny. W 200 r. śmierci Tadeusza Kościuszki

Salon pod Faetonem: Polskie Akropolis – Wawel w twórczej wizji Stanisława Wyspiańskiego

22 października o godz. 16.00 zapraszmy do Pałacu Krzysztofory (sala audytoryjna Kupferhaus) na wykład Polskie Akropolis – Wawel w twórczej wizji Stanisława Wyspiańskiego w ramach cyklu Salon pod Faetonem. Wykład wygłosi Marta Romanowska (długoletni kierownik nieistniejącego już Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, obecnie starszy wykładowca w Akademii Sztuk Teatralnych).

Czytaj dalej Salon pod Faetonem: Polskie Akropolis – Wawel w twórczej wizji Stanisława Wyspiańskiego

Rozpoczęcie prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie – Kraków, 12 października 2017

Podjęcie badań wiąże się z prowadzonymi przez OKŚZpNP IPN w Krakowie śledztwami w sprawie zbrodniczej działalności funkcjonariuszy Powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Targu i Tarnowie, polegającej na zabójstwach, bezprawnym pozbawieniu wolności oraz fizycznym i moralnym znęcaniu się nad działaczami podziemia niepodległościowego w latach 1945–1956.

Czytaj dalej Rozpoczęcie prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie – Kraków, 12 października 2017